Kontakt

Adress: Cramérgatan 3, 621 57 Visby
Telefon: 0498-10 84 84
Epost: info@maltfabriken.se

Bakgrund

Byggnaden uppfördes som Maltfabrik 1894 och har senare blivit om- och tillbyggd i etapper. Efter maltfabrikens nedläggning på 1930-talet, har byggnaden inrymt ostlager, flyktinganläggning och kontorslokaler. 1998 flyttade Högskolan på Gotland in i lokalerna. Den 1 juli 2013 blev Högskolan på Gotland Uppsala universitet – Campus Gotland.

Vårt företag har varit aktivt sedan 1998 och flyttade in i lokalerna några år efter detta.